Vem går på universitet och högskolor?


Det finns universitet och högskolor på fler än 25 platser runt om i landet. För att få tillträde krävs en grundläggande behörighet. Ofta ställs också krav på särskild behörighet beroende på sökt kurs eller utbildning.

Den grundläggande behörigheten kan du få genom

   slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan med lägst betyget Godkänt i kurser som motsvarar minst 2 250 gymnasiepoäng. Du måste ha Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik.
   slutbetyg från komvux med lägst betyget Godkänt i kurser som omfattar minst 2 250 gymnasiepoäng. Du måste ha Godkänt i kärnämneskurserna i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik.
   intyg om grundläggande behörighet från folkhögskoleutbildning med styrkt behörighet i svenska/svenska som andraspråk Aoch B, engelska A, samhällskunskap A, religionskunskap A, matematik A och naturkunskap A.
   avslutad utländsk gymnasieutbildning som ger behörighet till universitetsstudier i det land där den fullföljts i kombination med föreskrivna kunskaper i svenska och engelska

eller genom

   avgångsbetyg från minst 2-årig linje/specialkurs från gymnasieskolan eller avgångsbetyg 2 eller 3 från komvux kan ge grundläggande behörighet
   intyg utfärdat före 1 juli 1998 om behörighet från folkhögskola om allmän behörighet

Av olika anledningar får inte alla avgångselever ett slutbetyg när de går ut gymnasiet. En del får ett samlat betygsdokument istället. Tänk på att ett samlat betygsdokument INTE ger grundläggande behörighet.

För dig som går ut den nya gymnasieskolan tidigast år 2014 gäller delvis andra regler.

Vid urvalet används vanligen betyg och resultat från högskoleprovet. Till vissa utbildningar kan andra urvalskriterier förekomma. En tredjedel av platserna på varje utbildning får högskolan själv bestämma urvalet för. Det kan till exempel vara ett utbildningsspecifikt urvalsprov, specifik arbetslivserfarenhet eller andra sakliga omständigheter.

Hur meritvärdet räknas ut kan du se på Universitets- och högskolerådets webbplats studera.nu. Där kan du även se hur du kan tillgodoräkna dig extra meritpoäng.

Vanligtvis är den 15 april sista dag för anmälan till höstterminen och den 15 oktober till vårterminen, men andra datum förekommer.

 Källa&bild: Skolverket