Att vara medarbetare i Botkyrka

”Vårt uppdrag är att ge medborgarna god service och bra verksamhet. Det ställer krav på oss som din arbetsgivare och dig som medarbetare," säger Lena Hadad, HR-chef i Botkyrka kommun.

”För att kunna leva som vi lär, att vi är öppna, orädda och energiska, behöver vi ditt engagemang och kreativitet. Vi behöver utveckla verksamheterna på ett resurseffektivt sätt, och det är du som vet bäst hur det ska göras i ditt jobb. Men ensam är inte stark. Tillsammans ska vi ta ansvar för att bygga ett gott arbetsklimat, där alla jobbar efter tydliga mål och uppdrag och har rätt verktyg och kompetens,” säger Lena Hadad.

En långt ifrån lagom arbetsplats! Det betyder att Botkyrka är en kontrastrik och kreativ mötesplats. Nästan varje dag bjuder på dynamiska möten, utmaningar och inspiration. Det kräver ett visst förhållningssätt från dig. Är du öppen orädd och energisk? Då passar du här hos oss!

Företaget på sociala medier

Facebook Twitter