Det går bra för Stockholm. Många söker sin framtid i staden och länet. Sysselsättningen är hög. Framtidsoptimismen märks även på höga födelsetal. Enligt de senaste prognoserna kommer en miljon människor bo i Stockholms stad år 2020. Det gör att vi måste planera för och säkerställa byggande av bostäder och infrastruktur. Service som staden finansierar behöver också anpassas till den växande befolkningen, samtidigt som den utvecklas för att svara mot de behov och förväntningar som invånarna har och kommer att ha.

Företaget på sociala medier